Welkom op de website van De Oase


Onze school
KBS De Oase is een basisschool met ongeveer 500 leerlingen, de school is gesitueerd op de grens van vier woonwijken: de Vruchtenbuurt, de Notenbuurt, Nieuw Waldeck en de Componistenbuurt. Rondom de school is veel groen en we hebben de beschikking over drie ruime speelpleinen.
Wij zien het als onze belangrijkste missie om een school te zijn waar kinderen, ouders en medewerkers zich welkom, veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Lees meer

 

Ons onderwijs
Over ons onderwijs kunt u in de schoolgids veel meer lezen.
Twee pijlers worden op deze website verder toegelicht. Het gaat dan om Opbrengst Gericht Werken en het GIP-model. Uitleg hierover vindt u hier.

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Bent u na het bekijken van de site geïnteresseerd geraakt en overweegt u uw kind aan te melden op De Oase? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Zo krijgen wij de kans meer over onze school te vertellen en kunt u uw vragen stellen. Afspraken maken we het liefst onder schooltijd, zodat u de school in bedrijf kunt zien. Lees meer

Informatie voorziening
Op De Oase willen we zorg dragen voor een goede communicatie. Daartoe worden gedurende een schooljaar, naast de gebruikelijke ouderavonden, verschillende activiteiten georganiseerd. U leest hierover meer in de schoolgids. Aan het begin van ieder schooljaar is de nieuwe schoolgids beschikbaar. In deze schoolgids staat naast de activiteitenkalender, ook informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals de inrichting van ons onderwijs, onze identiteit, communicatie, verbeterplannen, ouderparticipatie en praktische informatie.

 

Bestuur
Het bestuur van Katholieke Basisschool De Oase wordt gevormd door Lucas Onderwijs.
Bij Lucas Onderwijs zijn ongeveer 50 basisscholen , waaronder ook basisscholen voor speciaal onderwijs, en 7 scholen voor Voortgezet Onderwijs aangesloten. 

Schoolagendavrijdag 8 juni
studiedag leerkrachten 1/2
alle leerlingen gr. 1/2 vrij


dinsdag 12 juni
informatieavond
nieuwe gr. 3
19:15 u inloop


dinsdag 12 juni
informatieavond
nieuwe gr. 8
19:15 u inloop
voor ouders én leerlingen