De Oase

Naast het lesprogramma vinden wij het van belang om kinderen structuur te bieden en ze de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Wij willen de leerlingen voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Om dit te bereiken hebben wij de organisatie zo trachten in te richten dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft.
Zo hebben wij naast een uitgebreide zorgstructuur, vakleerkrachten voor de vakgebieden muziek, bewegingsonderwijs en beeldende vorming. Daarnaast trachten wij waar mogelijk de nodige uitdaging en hulp te bieden.
Op deze site kunt u meer lezen over verschillende onderdelen van ons onderwijs op de pagina's 'Zorg' en 'Bewegen - Muziek - Kunst - ICT'. Daarnaast vindt u op de pagina 'Schoolinfo' een schat aan informatie, waaronder ook de schoolgids.
Op de pagina's 'Naar de groepen' en 'Actueel en archief' vindt u de nodige sfeerbeelden en bijpassende teksten.