Aanmelden op De Oase

Aanmeldprocedure
Wij hechten eraan om met de ouders van alle aanstaande leerlingen een kennismakingsgesprek te hebben. Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch maken. (070-3232483, vragen naar Adam Altena de directeur)
Tijdens het gesprek krijgen wij de kans om u de nodige informatie over de school te geven en u krijgt de kans om uw vragen te stellen. Wanneer uw zoon of dochter speciale onderwijsbehoeften heeft kunnen wij met u bespreken of wij de school kunnen zijn die uw kind nodig heeft. Na het kennismakingsgesprek kunt u dan besluiten om uw zoon of dochter bij ons aan te melden. Tijdens het gesprek zal de verdere gang van zaken aan u worden toegelicht.

Beschikbare plaatsen
Voor het schooljaar 2015-2016 zijn er nog plekken beschikbaar in de volgende groepen:
Groep 7
Groep 5
Groep 4
Groep 2
Voor de overige groepen is er sprake van een wachtlijst. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur.

Aanmelden op onze school: Eén Aanmeldleeftijd
In Den Haag zijn er nieuwe regels voor het aanmelden van kinderen voor groep 1 van de basisschool. Ouders kunnen kinderen vanaf de eerste verjaardag aanmelden op één basisschool. Hiermee willen de Haagse scholen, samen met de gemeente Den Haag, meer rust en helderheid brengen in de aanmeldprocedure.

De nieuwe afspraken gelden voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 2012. Als uw kind 11 maanden oud is, krijgt u een brief met informatie. Met die brief kunt u uw kind aanmelden op onze school.

Wilt u meer weten over ons toelatingsbeleid en het aantal vierjarige leerlingen dat bij ons op school kan komen? Kijk op de scholenwijzer. Meer informatie over de afspraken over aanmelden staan op de website van de Gemeente.


Wat is het voorrangsbeleid bij plaatsing?
Aangezien wij regelmatig te maken hebben met meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen, hanteren wij drie voorrangscriteria voor plaatsing van leerlingen.
1. broertjes of zusjes van leerlingen die reeds op De Oase onderwijs krijgen
2. kinderen die reeds ingeschreven staan voor peuterspeelzaal de Peuterkaravaan
3. kinderen die binnen een straal van 1 km tot de school wonen

Leerlingen van een andere basisschool
In het geval dat een leerling, ongeacht de reden, overkomt van een andere basisschool, kunnen wij pas tot definitieve inschrijving overgaan wanneer we het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de 'oude basisschool' hebben ontvangen.Onderstaande gids is gemaakt door de rijksoverheid, speciaal gericht op ouders die hun kind in gaan schrijven op een basisschool.