Nieuwe aanmeldingen

Aanmeldprocedure
Wij hechten eraan om met de ouders van alle aanstaande leerlingen een kennismakingsgesprek te hebben. Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch maken. (070-3232483, vragen naar Adam Altena (directeur) of Laura Rozendaal (adjunct-directeur).
Tijdens het gesprek krijgen wij de kans om u de nodige informatie over de school te geven en u krijgt de kans om uw vragen te stellen. Wanneer uw zoon of dochter speciale onderwijsbehoeften heeft kunnen wij met u bespreken of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Na het kennismakingsgesprek kunt u dan besluiten om uw zoon of dochter bij ons aan te melden. Tijdens het gesprek zal de verdere gang van zaken aan u worden toegelicht.

Beschikbare plaatsen
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er nog plekken beschikbaar in de volgende groepen:
Groep 6
Voor de overige groepen is er sprake van een wachtlijst. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur.

Aanmelden op onze school: Eén Aanmeldleeftijd
In Den Haag zijn er nieuwe regels voor het aanmelden van kinderen voor groep 1 van de basisschool. Kinderen geboren na 1 oktober 2015 kunnen vanaf hun derde verjaardag aangemeld worden op een basisschool. Wij vinden het als school fijn om wel al voor die tijd een kennismakingsgesprek te voeren, zodat u ruim de tijd heeft om uw keuze uit de verschillende basisscholen te maken.
Voor kinderen die geboren zijn voor 1 oktober 2015 geldt dat ze aangemeld kunnen worden vanaf hun eerste verjaardag.

 

Wat is het voorrangsbeleid bij plaatsing?
Aangezien wij regelmatig te maken hebben met meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen, hanteren wij drie voorrangscriteria voor plaatsing van leerlingen.
1. broertjes of zusjes van leerlingen die reeds op De Oase onderwijs krijgen
2. kinderen die reeds ingeschreven staan voor peuterspeelzaal de Peuterkaravaan
3. kinderen die binnen een straal van 1 km tot de school wonen

Leerlingen van een andere basisschool
In het geval dat een leerling, ongeacht de reden, overkomt van een andere basisschool, kunnen wij pas tot definitieve inschrijving overgaan wanneer we het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de 'oude basisschool' hebben ontvangen.