Ons Onderwijs

Op De Oase hebben we als missie om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst als kansrijk burger. We doen dat door verschillende keuzes te maken in de organisatie en uitvoering van ons onderwijs. Op deze bladzijde vindt u verschillende links met betrekking tot deze keuzes.

Zorg

Communicatie met ouders

Leerlingparticipatie