Contact

Katholieke Basisschool De Oase


Donker Curtiusstraat 4-6
2555 XW Den Haag
Tel: 070 - 3232483

Email: info@oase.lucasonderwijs.nl