Welkom bij groep 7B

In dit schooljaar gaan we weer veel nieuwe dingen leren en super leuke dingen doen!
Groep 7 is het jaar van de Kerstmusical, voor het eerst Engelse lessen en het Verkeersexamen!
We maken leuke uitstapjes zoals samen schaatsen en het bezoeken van een voorstelling en of tentoonstelling.
Er komen gastsprekers in de klas en jullie houden zelf een boekbespreking en een spreekbeurt met het daarbij behorende werkstuk!
We gaan er met zijn allen een top jaar van maken waarin uiteraard ook hard gewerkt gaat worden!
Alle foto's en filmpjes uit de klas vindt u op Klasbord (toegangscode vragen aan de juf). Zet 'm op kanjers!

met vriendelijke groet,

Jerrine Vermeulen (jver@oase.lucasonderwijs.nl)

Roos van der Niet (rnie@oase.lucasonderwijs.nl)

Nieuws uit de groep

Gym

Wij gymmen op dinsdag en donderdag. De kinderen moeten dan gymkleding bij zich hebben en een elastiekje voor de kinderen met lang haar.

Juf Isabelle

Vanaf februari is stagejuf Isabelle Kok bij ons in de klas.
Zij loopt stage op de maandag en dinsdag en soms ook een hele week.

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
12:30
13:15
Donderdag
13:15
14:00

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving
Vrijdag
22 maart 2019
Begrijpend lezen inleveren
Vrijdag
22 maart 2019
Rekenblad oppervlakte inleveren
Donderdag
28 maart 2019
Gastles Week van het geld (door Judith moeder Thijmen)
Donderdag
4 april 2019
Verkeersexamen theorie
Dinsdag
28 mei 2019
Verkeersexamen praktijk (fiets mee naar school!!)

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving
Woensdag
20 maart 2019
KiKa Koekjesmarkt
Maandag
25 maart 2019
vergadering Medezeggenschapsrtaad
Dinsdag
26 maart 2019
Vergadering Stichting Vrienden van De Oase
Vrijdag
29 maart 2019
tot en met 29 maart ontwikkelgesprekken