Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn er nog plekken in de volgende groepen: 

groep 3  

groep 6