Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn er nog plekken in de volgende groepen: 

groep 0  (leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019)

groep 2  (leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017)

groep 3  

groep 4

groep 6