Voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn er nog plekken in de volgende groepen: 

groepen 0 (leerlingen die tussen 1 oktober 2020 en 31 september 2021 4 jaar worden)

groepen 1 (leerlingen die tussen 1 oktober 2019 en 31 september 2020 5 jaar worden)

groepen 4

groepen 5

groepen 6

groepen 7