Alle leerlingen van De Oase krijgen gymles van juf Marit.
De kleuters krijgen 1x per week les van juf Marit in de gymzaal en 2x per week gymles in de kuil van hun eigen leerkracht.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week gymles in de gymzaal van juf Marit. Na afloop van elke les douchen de leerlingen van groep 3 t/m 8.