Hier vindt u belangrijke documenten, gedurende het schooljaar wordt deze lijst regelmatig bijgewerkt. 

Activiteitenkalender 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2019-2023

Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023 *

Inspectierapport maart 2020 Lucasonderwijs 4 jaarlijks bestuursonderzoek

Privacy Reglement LucasOnderwijs

NPO programma 2021-2022

We hebben een meldcode, een protocol met een stappenplan waarin staat beschreven hoe we omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

* Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.