Op dit deel van de webiste plaatsen we informatie m.b.t. de organisatie binnen de school.
Meestal gaat het om brieven die ook via e-mail aan ouders zijnverstuurd.

Inhoud ouder-vertel-gesprek

Agenda ontwikkelgesprek