Op maandag 11 mei gaan de scholen voor basisonderwijs weer open voor fysiek onderwijs.

We hebben op 24 april een brief opgesteld waarin terug kunt lezen hoe we het onderwijs vanaf 11 mei vorm gaan geven.

Informatie over onderwijs vanaf 11 mei

We hebben op 6 mei een brief opgesteld waarin de afspraken staan die we met elkaar willen maken zodat het onderwijs vanaf 11 mei zo veilig mogelijk kan plaats vinden.

Afspraken bij onderwijs vanaf 11 mei

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over maatregelen rond het coronavirus:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm