Kindcentrum en Nieuwbouw

Kindcentrum

In 2022 is de vorming van een Kindcentrum en oplevering van de nieuwbouw voorzien.
De afgelopen jaren zijn de 4 partners die straks binnen het Kindcentrum als één team gaan werken al druk geweest met alle voorbereidingen.
Vanwege het uitstel van de nieuwbouw, i.v.m. de lastige situatie in de bouwwereld, hebben we meer tijd om alle voorbereidingen degelijk uit te voeren.
De 4 partners binnen het Kindcentrum zijn straks:


- KDV en BSO Timo Dak
- KIJK de Peuterkaravaan
- SBO Pastoor van Ars
- KBS De Oase

Naast het Kindcentrum op het kavel tussen de kerk en de Albardastraat zal ook de nieuwbouw van Hofstad MAVO/HAVO worden gevestigd. 


Nieuwbouw Tijdpad

2019 Q3:               definitief ontwerp

2019 Q3 en Q4:    doorberekeningen ontwerp

2019 Q3 en Q4:    aanbestedingstraject aannnemer

Kerstmis 2019:      verhuizen naar tijdelijke huisvesting 

2020 Q1:               sloop huidige schoolpand en gunning aanbesteding aannemer

2020 Q3:               start nieuwbouw

2022 Q1:               oplevering nieuwbouw

Nieuwsberichten geplaatst in de Infoase

02-06-2019: Afgelopen maandag is er wederom vergaderd over de nieuwbouwplannen. Het voorlopig ontwerp wordt nu langzaam uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Een belangrijk besluit dat moet worden genomen gaat over de duurzaamheid van het nieuwe gebouw. Wordt er bijna energie neutraal gebouwd (BENG) of wordt er energie neutraal gebouwd (ENG). De wens is ENG, maar dit heeft vanzelfsprekend financiële consequenties, o.a. dikte van de gevel en aantal zonnepanelen, die doorberekend moeten worden. De planning is een klein beetje aangepast, u kunt dit hierboven teruglezen. Enkele weken geleden is er een inloopavond voor de buurtbewoners geweest, waarbij een maquette is getoond. Twee foto's hiervan ziet u hieronder.

                 

17-05-2019: 

Tijdens de MR-vergadering van afgelopen maandag is ons door de ouders gevraagd om iets vaker te communiceren over de vorderingen rond de nieuwbouw. Dat doen we graag, maar we moeten er wel bij aantekenen dat er soms weinig nieuws te melden valt. Afgelopen maandag heeft de projectgroep vergaderd en is het voorlopige ontwerp aan de orde geweest. Afgelopen dinsdag is de architect bij de gemeente geweest om instemming te vragen voor de huidige stand van zaken. Dat gesprek lijkt voorspoedig verlopen. Dit maakt dat we nu verder kunnen naar de volgende fase: het definitieve ontwerp. Ook moeten we in gesprek met een andere afdeling van de gemeente de commissie welstand, wanneer we over een paar weken ook daar groen licht krijgen voor o.a. de inrichting van de gevels, dan zijn we weer een stapje verder. Wanneer u iets wilt weten over de planning, kunt u dit hierboven lezen. De komende weken zullen we u verder informeren over alle ontwikkelingen.