Kindcentrum en Nieuwbouw

Kindcentrum

In 2022 is de vorming van een Kindcentrum en oplevering van de nieuwbouw voorzien.
De afgelopen jaren zijn de 4 partners die straks binnen het Kindcentrum als één team gaan werken al druk geweest met alle voorbereidingen.
Vanwege het uitstel van de nieuwbouw, i.v.m. de lastige situatie in de bouwwereld, hebben we meer tijd om alle voorbereidingen degelijk uit te voeren.
De 4 partners binnen het Kindcentrum zijn straks:


- KDV en BSO Timo Dak
- KIJK de Peuterkaravaan
- SBO Pastoor van Ars
- KBS De Oase

Naast het Kindcentrum op het kavel tussen de kerk en de Albardastraat zal ook de nieuwbouw van Hofstad MAVO/HAVO worden gevestigd. 


Nieuwbouw Tijdpad

Zomer 2019: definitief ontwerp

Najaar 2019:aanbestedingstraject aannnemer

Voorjaar 2020: verhuizen naar tijdelijke huisvesting (onder voorbehoud van geslaagde aanbesteding)

Voorjaar 2022: oplevering nieuwbouw