Op dit deel van de website staat informatie over het rekenonderwijs op onze school. We plaatsen soms ook links naar andere sites en documenten met informatie om zaken te verduidelijken.

Groep 7

In groep 7 bieden we voor het eerst het cijferend delen aan. We gebruiken daarvoor de 'ouderwetse' staartdeling.
Hier vindt u een een filmpje, waarin de staartdeling wordt uitgelegd.