Het rekenonderwijs richt zich op een zo goed mogelijke ontwikkeling van de rekenfunctie van het kind, met als doel het kind zover te brengen dat het zelfstandig eenvoudige rekenproblemen, die in het dagelijks leven voorkomen, kan oplossen.  
Gecijferd Bewustzijn wordt als methode gebruikt voor de groepen 1/2. Dit is een methode die de leerlingen voorbereidt op het rekenen in de hogere groepen. Veel verschillende rekenbegrippen van o.a. tijd, hoeveelheid en ruimte worden spelenderwijs aan de orde gesteld. De methode zorgt op deze manier voor een goede aansluiting naar groep 3. En er worden in de kleuterbouw activiteiten opgesteld naar aanleiding van het leerlijnenoverzicht passend bij de verschillende thema's die gedurende het schooljaar worden aangeboden. 

In de groepen 3 tot en met 8 werken we met de methode De wereld in getallen. In groep 3 gebeurt dit nog met een boek en een schrift. Vanaf groep 4 t/m 8 maken we gebruik van Snappet.