Op dit deel van de website staat informatie over het rekenonderwijs op onze school. We plaatsen soms ook links naar andere sites en documenten met informatie om zaken te verduidelijken.

Groep 7

In groep 7 bieden we voor het eerst het cijferend delen aan. We gebruiken daarvoor de 'ouderwetse' staartdeling.
Hier vindt u een een filmpje, waarin de staartdeling wordt uitgelegd.

Hulpkaarten

Hieronder vind je bij een aantal onderwerpen een hulpkaart, die je kunt gebruiken als geheugensteuntje.

Breuken

Rekenen met breuken

Procenten, kommagetallen en breuken

Klokkijken

Kommagetallen (en gratis nullen)

Meten en wegen

Redactiesommen / Verhaaltjessommen

Verhoudingstabellen