Wij hechten eraan dat taalvorming en -ontwikkeling leiden tot een algemeen beschaafd Nederlands, waarbij leerlingen zichzelf verstaanbaar maken en waarin zij uitingen van anderen leren verstaan. En wel zodanig dat ze voldoende kennis en vaardigheid verwerven zodat ze volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij waarin ze opgroeien. 

We werken met de methode Schatkist (onderdeel taal) en de leerlijn Fonemisch Bewustzijn in de groepen 1 en 2, Veilig Leren Lezen Kim-versie in groep 3. Vanaf groep 4 wordt er met Staal Taal en Staal spelling gewerkt.