De kwaliteit van ons onderwijs wordt zowel door de school zelf als door de inspectie van het onderwijs gemeten.
We gebruiken daarvoor zo veel als mogelijk objectieve meetinstrumenten.
De kwaliteit van ons onderwijs is onderwerp van gesprek tijdens verschillende overleggen met ons bestuur. 
In ons schoolplan 2019-2023 kunt u meer lezen over onze plannen voor de komende schooljaren.

In onze schoolgids vindt u de belangrijkste informatie voor dit schooljaar.
Op de website van Scholen op de Kaart kunt u nog veel meer informatie vinden over onze school.

Op De Oase hebben we als missie om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst als kansrijk burger. 
We doen dat door keuzes te maken in de organisatie en uitvoering van ons onderwijs.
Meer over onze visie en daaruitvoortvloeiende keuzes vindt u op de volgende pagina's.

Naast het lesprogramma, vinden wij het van belang om kinderen structuur te biedenen ze de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.
Wij willen de leerlingen voorbereiden op hun rol in de maatschappij.
Om dit te bereiken, is de organisatie zo ingericht, dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft.
Zo hebben wij naast een uitgebreide zorgstructuur, vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, kunst en muziek.