De Oase staat middenin de maatschappij en onderhoudt goede contacten met alle belanghebbenden.
We maken graag gebruik van expertise en ervaringen van ouders en andere partners.
Waar mogelijk en gewenst vragen we ouders en deze partners te participeren in ons onderwijsaanbod en onze organisatie.

De samenwerking met partners, die mede zorgdragen voor de ontwikkeling van het kind, is zeer belangrijk.
Een goede samenwerking met instellingen zoals de Jeugdgezondheidszorg, de Schoolbegeleidingsdienst,
Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

We vinden het heel belangrijk dat er een goede band is tussen de leerkracht en de ouders.
Vanuit deze band kunnen we samen de ontwikkeling van het kind stimuleren. We streven educatief partnerschap na.
Dit heeft een positieve invloed op de betrokkenheid, het welbevinden, de motivatie en het schoolsucces van uw kind.

Ouders en leerkrachten voeren met elkaar gesprekken, waarin onder andere wederzijdse verwachtingen helder gemaakt worden
en de juiste informatie tijdig wordt gewisseld. Ouders en leerkracht en waar mogelijk ook de leerlingen hebben een gelijkwaardige rol.