Op De Oase kennen we verschillende manieren om elkaar te informeren.
Dat gaat soms over de ontwikkeling van uw kind, maar soms ook over meer algemene informatie m.b.t. leerjaar of toekomstige ontwikkelingen. 
In de jaarkalender kunt u alle informatieavonden en de periodes waarin bepaalde gesprekken plaatsvinden terugvinden.

Informatieavonden

  • Elk jaar is er in november een algemene ouderavond.
  • Voor 'nieuwe' ouders van de groepen 1/2 organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond.
  • In december is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8, i.v.m. de overstap naar het VO..
  • Aan het eind van het schooljaar is er ook een informatieavond voor ouders van leerlingen die naar groep 3 gaan èn voor ouders van leerlingen die naar groep 8 gaan.

Naast bovenstaande zullen er naar behoefte thema-avonden worden georganiseerd.
Ouders kunnen zelf een rol spelen bij het bepalen van een thema, door dit aan te geven bij de directie of de MR van de school.

Gesprekken

Alle ouders nodigen we aan het begin van het schooljaar uit voor een ouder-vertel-gesprek.
Twee keer per jaar (november en maart) nodigen we u uit voor een ontwikkelgesprek, vanaf groep 4 zijn de leerlingen hier ook voor uitgenodigd.
Voor de ouders en leerlingen van groep 8 zijn er adviesgesprekken.

Rapporten

Voor de groepen 3 t/m 8
Twee keer per schooljaar, in februari en juli, krijgen de leerlingen hun rapport, dit bestaat uit een Kindrapport en een Ouderrapport.. 

Voor de groepen 1/2
De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen in februari en juli een rapportage mee.
De rapportage is het resulataat van de bevindingen die de leerkracht heeft opgedaan tijdens observaties
en zijn ingevoerd in het observatieinstrument KIJK! op kleuters.