Inspectieonderzoek op 7 november 2019 

Op donderdag 7 november kwamen twee inspecteurs op bezoek op De Oase.
Als onderdeel van het bestuurstoezicht dat de inspectie uitvoert,
bezoekt ze ook een aantal scholen van Lucasonderwijs.
De directe aanleiding van het bezoek was gelegen in het feit dat we te kennen hadden gegeven om voor de beoordeling 'Goed' op te gaan.

Na een dag vol met klassenbezoeken, gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directieleden luidde het oordeel van de inspectie om 16:00 u als volgt:

"De Oase biedt onderwijs van goede kwaliteit."

Vanzelfsprekend waren we verheugd om te vernemen dat de 2 inspecteurs onze mening deelden.

Ter informatie
De inspecteurs beoordelen op een 4-punts schaal: zeer zwak - onvoldoende - voldoende - goed.
Tijdens het bezoek werd er naar 14 verschillende onderdelen in 4 categoriëen gekeken.
Om in aanmerking te komen voor een beoordeling 'Goed' moesten alle 14 onderdelen minimaal met voldoende worden beoordeeld
en daarnaast moesten minimaal 6 onderdelen verdeeld over de verschillende categorieën met goed worden beoordeeld.
Tijdens het eindgesprek werd duidelijk dat de inspecteurs 9 onderdelen met goed hadden beoordeeld en 5 onderdelen het predicaat voldoende kregen.
Vanzelfsprekend zijn we trots op het behaalde resultaat, maar door de feedback van de inspectie weten we ook waar we nog aan kunnen werken.