De Oase is een basisschool met ca. 500 leerlingen. Er zijn zes groepen 1/2 en van leerjaar 3 tot en met leerjaar 8 zijn er steeds twee groepen per leerjaar. Elke groep heeft een eigen klaslokaal.

Naast ons huidige eigen gebouw aan de Donker Curtiusstraat 4, maken we tijdelijk gebruik van het buurgebouw op Donker Curtiusstraat 2 (DC2).

Naast de groepslokalen hebben we de volgende kenmerkende ruimtes:

  • de kuil
  • een gymzaal en een speellokaal
  • het kunstlokaal
  • 3 ruime speelplaatsen
  • moestuintjes
  • werk- en gespreksruimtes