Het team van De Oase groep 3/4/5  bestaat in schooljaar 2018-2019 uit de volgende medewerkers:

René Meeuwisse Daphne Laarman Eveline Kuijpers

groep 3A

groep 3B groep 3A en 3B

Wieneke Oomen Saartje van Walstijn Marianne de Vries
groep 4A groep 4B groep 4A en 4B

Mirjam Franken

groep 5A

Nikky van Leersum

groep 5A

Bianca Smid

groep 5B

Anneke Meier

groep 5B