Het team van De Oase 'specialisten' bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende medewerkers:

Patricia Visser Femy Verspaandonk Bianca Smid Eline van Ruyven

groep 3 t/m 5

groep 6 t/m 8 groep 1/2
intern begeleider intern begeleider intern begeleider Intern Begeleider

Eks Koperdraat Kelly Hanegraaf Marianne van Rijn

remedial teaching orthopedagoog gedrag
Mirjam Franken Floor van der Vegt Floor de Vries Daphne Overkleeft
meer- en hoogbegaafden schoolmaatschappelijk werk GIP Identiteit
Julia Baak Robbert Geertsen Roos van der Niet Fatimah Barkhuijsen
taal rekenen ICT Coaching en begeleiding