Het team van De Oase 'zorgspecialisten' bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende medewerkers:

Patricia Visser Femy Verspaandonk Astrid Sijben
intern begeleider

intern begeleider

intern begeleider
groepen 1 t/m 3 groepen 4, 5, 6A en 7A groep 6B en 7B

Bas Pellekoorn Kelly Hanegraaf Els Koperdraat

intern begeleider

groepen 8

orthopedagoog

Remedial teaching
Mirjam Franken Marianne van Rijn Floor van der Vegt
meer- en hoogbegaafden gedragsspecialist schoolmaatschappelijk werker