Het team van De Oase 'specialisten' bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende medewerkers:

Eline van Ruyven Iris Mooijman Adam Altena Bianca Smid
groep 1/2

groep 3 t/m 5

overstap PO - VO groep 6, 7 en 8
intern begeleider  intern begeleider intern begeleider  Intern Begeleider

Patricia Visser Kelly Hanegraaf Marianne van Rijn Monique van der Plas

doorstroom peuters-kleuters

Intern begeleider orthopedagoog gedrag Onderwijsadvies gr. 1/2

Mirjam Franken Floor van der Vegt Floor van der Noordt Daphne Overkleeft
meer- en hoogbegaafden schoolmaatschappelijk werk GIP en coaching Identiteit
Julia Baak Robbert Geertsen Roos van der Niet Marlous Krens
taal rekenen ICT rekenen groep 1/2