Samen staan we sterk! Om het contact tussen ouders, team en schoolleiding te bevorderen heeft de school een actieve Ouderraad (OR) die volledig bestaat uit ouders. Altijd in overleg met het team organiseert de OR, of helpt de OR met het organiseren van vele leuke activiteiten en feesten op school, zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst, carnaval, schaatsen voor de bovenbouw, de algemene ouderavond, goede doelen-actie en veel meer.

Ook zet de OR zich in voor de verkeersveiligheid rondom de school. Voor al deze activiteiten worden taakgroepen gevormd waarvoor, indien nodig, ook ouders van buiten de OR zich kunnen aansluiten. Het is natuurlijk altijd leuk en gezellig om samen met het schoolteam en andere ouders, met de kinderen bezig te zijn en feest te vieren.

Als u vragen, opmerkingen of ideeen heeft, of gewoon contact op wenst te nemen met de OR, dan kunt u mailen naar oroase@gmail.com  Maar u kunt ons ook gewoon aanspreken op het schoolplein. Achterin de schoolgids vindt u onze namen maar onze foto's hangen in de school ook aan de muur bij de teamkamer.

Ouderbijdrage
Om de kosten die verbonden zijn aan alle extra activiteiten te kunnen betalen, vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de Ouderraad geïnd, beheerd en verantwoord.

De school vraagt van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad van de school stemt in met de hoogte en bestemming van het bedrag.

Deze financiële bijdrage wordt ingezet voor extra voorzieningen en activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Als de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald, mogen en zullen wij een leerling niet uitsluiten van activiteiten of een alternatief aanbieden.

De school accepteert geen sponsorbijdragen waar verplichtingen tegenover staan.