Onze kinderen kunnen gebruik maken van dagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang bij Timo Dak. Bij DAK kindercentra geven we elk kind volop warme, persoonlijke aandacht.
Wij hebben oog voor alle kinderen en hun eigen ontwikkelroute door het leven.

Zie voor meer info: Dak kindercentra.