Communicatie via Social Schools

Social Schools is een afgeschermde omgeving waar iedere ouder op in kan loggen met een persoonlijke login.
Nieuwe ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail om een ouderprofiel aan te maken.

Na het aanmaken van het profiel heeft u als ouder toegang tot de groep van uw kind (leerkrachten en de andere ouders/verzorgers van de klas) en het schoolteam.

Het communicatieplatform is toegankelijk via de website of via de app die u op uw mobiele telefoon kunt installeren.
Een link naar de app vindt u in de uitnodiging of door Social Schools 3.0 op te zoeken in uw app store.

Beleid Social Schools

Om ervoor te zorgen dat de communicatie binnen Social Schools goed verloopt hanteren we het volgende beleid:

Rechten
1. Medewerkers hebben schrijfrecht.
2. Ouders kunnen reageren op de berichten in de groep van uw kind, op school brede berichten kan niemand reageren.

Afspraken – Ouders
1. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een digitaal veilig klimaat op Social Schools. Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline.
Een digitaal veilig klimaat houdt in dat we elkaar met respect aanspreken. Alles wat u plaatst kan direct worden gezien door anderen en niet meer door uzelf worden verwijderd of gewijzigd.

2. Wees terughoudend met reacties op geplaatste berichten. Reageer alleen als dat voor de hele groep zinvol is of als antwoord op een gestelde vraag.

3. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.

4. Deel als ouder geen foto’s vanaf Social Schools op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Gebruikersprofiel
Omdat we een open beleid voorstaan binnen Social Schools, willen wij alle gebruikers verzoeken om een duidelijk profiel aan te maken. Op die manier is altijd duidelijk wie met wie communiceert.

Toegang aanvragen 
Wanneer u geen toegang heeft tot het ouderportaal of het communicatieplatform maar wel ouderlijk gezag heeft over een kind dat bij ons naar school gaat, kunt u toegang aanvragen via info@oase.lucasonderwijs.nl
Vermeld de naam van uw kind(eren), uw eigen naam en het juiste e-mailadres.
U ontvangt dan (na verificatie) een activatiecode voor het ouderportaal. Het aanvragen van een account is pas mogelijk zodra uw kind vier jaar is geworden.