AANMELDEN VAN NIEUWE LEERLINGEN
Vanaf 1 oktober 2018 kunnen kinderen in Den Haag vanaf 3 jaar aangemeld worden.
Ouders kunnen meerdere scholen kiezen.
Dit geldt voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015.
De volledige aanmeldprocedure is terug te vinden op www.scholenwijzer.denhaag.nl.

Allereerst is het belangrijk dat u zich als ouder ori√ęnteert op scholen waar uw belangstelling naar uit gaat.
Op De Oase wordt iedere maand een kennismakingsochtend gehouden, tijdens deze bijeenkomst wordt er
een presentatie gegeven door de directie van de school en krijgt u de kans om uw vragen te stellen.
Deze ochtenden worden in principe gehouden van 09:00 -10:00 u op de volgende data:


Woensdag 11 september 2019
Woensdag 2 oktober 2019
Woensdag 13 november 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 22 april 2020
Woensdag 27 mei 2020

Indien u van plan bent om naar de kennismakingsochtend te komen, meld u dan aan via info@oase.lucasonderwijs.nl
Vermeld de datum van de bijeenkomst en het aantal personen waarmee u komt.

Ongeveer twee maanden voordat het kind 3 jaar wordt, krijgen ouders van de gemeente het aanmeldformulier voor PO toegestuurd. Als het kind 3 jaar is, kan het aangemeld worden. Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar de school van uw voorkeur. Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert het daar in.

De Oase heeft een 'leerlingplafond', dit betekent dat wij werken met een maximum aantal plaatsen (70), aanmeldperioden (4), voorrangsregels (4) en loting, omdat wij doorgaans meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Om te voorkomen dat u na uitloten geen plaats heeft voor uw kind, is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.
Onze voorrangsregels: Als er een wachtlijst is, hanteren we de volgende voorrangsregels:

  • een broertje of zusje zit al op De Oase
  • u werkt zelf op De Oase
  • uw kind gaat naar peuterspeelzaal de Peuterkaravaan of maakt gebruik van de kinderopvang van Timo Dak
  • u woont in de buurt van een school

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er na het hanteren van de voorrangsregels geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde voorkeur, enzovoorts. Binnen 6 weken ontvangen de ouders bericht van de school waar het kind ingeschreven kan worden. Vervolgens maken ouders een afspraak voor inschrijving. Als ouders en school die inschrijving ondertekenen, dan is de inschrijving definitief. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niets te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan. Voor bijna 4-jarigen geldt, dat ze maximaal 10 dagdelen naar school mogen komen om alvast te wennen. Deze dagen kunt u inplannen in overleg met de groepsleerkracht. Leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden starten na de zomervakantie. Wij plannen bij voorkeur geen wendagen in de drukste periodes van het jaar: tussen Sinterklaas en Kerstmis en de laatste maand voor de zomervakantie.

Kinderen die van een andere school komen, kunnen, indien de groepsgrootte het toelaat en de zorg die het kind nodig heeft geboden kan worden, in principe direct terecht. Voorafgaand aan plaatsing gaan we in overleg met de huidige school. Op grond van de informatie van de ouders en van de huidige school wordt besloten of de leerling geplaatst kan worden. De huidige school levert een Onderwijskundig Rapport (OKR) aan. Naar aanleiding van dit rapport wordt besloten of uw kind definitief ingeschreven kan worden. Met alle scholen van Lucas Onderwijs is afgesproken dat een kind pas daadwerkelijk wordt ingeschreven als het onderwijskundig rapport van de school van herkomst is ontvangen.