Hier vindt u de vragen die er door verschillende ouders gesteld zijn m.b.t. de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw.
Waar mogelijk hebben wij er een antwoord op geformuleerd. In sommige gevallen zal dit antwoord later volgen of is dit nog niet te geven.

Wij begrijpen heel goed dat het voor sommige ouders lastig zal zijn om hun kind op één of beide locaties te krijgen. We denken daarom graag mee om te zoeken naar een passende oplossing voor iedereen. 
We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat we ouders met overeenkomstige logistieke problematiek aan elkaar koppelen, zodat er wellicht gepoold kan worden. 

Hoeveel tijd zal het verblijf in tijdelijke huisvesting in beslag nemen?
Volgens de huidige planning zal de verhuizing naar tijdelijke huisvesting plaatsvinden in februari 2021.
De oplevering van het nieuwe gebouw is voorzien in mei van 2023. We gaan dus uit van een verblijf van minimaal 2 jaar in tijdelijke huisvesting.

Hoe kunnen ouders die kinderen naar beide locaties moeten brengen er voor zorgen dat hun kinderen op tijd op school komen?
Hier zal door school rekening mee worden gehouden. De lessen aan de Resedastraat zullen 15 minuten later beginnen en eindigen dan aan de Albardastraat.
Daarnaast zullen de deuren aan de Albardastraat en de Resedastraat eerder worden geopend, zodat er voldoende tijd overblijft voor ouders die op beide locaties moeten zijn.

Ik beschik niet over vervoer om mijn kind naar de Resedastraat te brengen, wat nu?
Er is eventueel een OV-verbinding (lijn 3) naar de Zonnebloemstraat. Wellicht zijn er andere ouders in de buurt die met hun kind naar school fietsen of die hun kind met de auto brengen. Wellicht kan hier iets afgesproken worden, zodat de lasten verdeeld worden.

Hoe wordt de opvang (BSO) van leerlingen geregeld?
Voor de leerlingen die onderwijs volgen aan de Albardastraat geldt dat ze naar hun reguliere opvanglocatie zullen gaan. 
Voor de leerlingen die onderwijs volgen aan de Resedastraat geldt dat de leerlingen die voor opvang bij DAK zitten, dat ze op de locatie aan de Resedastraat worden opgevangen.
Voor de leerlingen die bij 2Samen of een andere opvangorganisatie zitten worden de leerlingen opgehaald bij de Resedastraat en gaan ze vandaar naar een opvanglocatie van de organisatie. 

Waar kunnen de leerlingen die aan de Albardastraat onderwijs volgen buitenspelen?
De gemeente zal een deel van de bosrand voor en naast de gymzalen van Hofstad Mavo/Havo zo inrichten dat er een afgebakend stuk speelterrein beschikbaar komt, daarnaast zal het kunstgrasveldje achter Hofstad Mavo/Havo regelmatig beschikbaar zijn. 

Waarom is er gekozen voor deze verdeling?
Daar zijn veel verschillende argumenten voor en tegen, die we allemaal hebben besproken. Uiteindelijk lijkt dit voor de leerlingen de beste keuze. 
Hieronder een aantal van de vele overwegingen. 
Vanuit de gemeente is ons ontraden om, wanneer deze keuzemogelijkheid bestond, bij voorkeur geen kleuters in de portacabins te plaatsen.
Aan de Resedastraat is een speelzaal aanwezig waar kleuters kunnen gymmen.
De andere groepen van de Resedastraat moeten om te gymmen naar de Laan van Poot, dit leek ons het best passend voor de bovenbouwgroepen.
De groepen aan de Albardastraat kunnen gebruik maken van de naastgelegen gymzalen van Hofstad Mavo/Havo om te gymmen.
De groepen 3/4/5 hebben de grootste groep leerlingen die gebruik maakt van opvang. De buitenspeelruimte aan de Albardastraat vinden wij het meest geschikt voor de middenbouwgroepen.
De leerlingen van de groepen 7/8 gaan vaak al zelfstandig naar school.

Op 1, 2 en 3 februari zijn er drie online informatie sessies georganiseerd. De presentatie die toen is gebruikt, vindt u hier.