Het doel van ons handelen is gericht op de kansrijke burger, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en de samenleving.
Daartoe creëren wij voorwaarden (veiligheid, uitdaging) en binnen die voorwaarden trachten we het welbevinden
en de leeropbrengsten van de individuele leerlingen te optimaliseren.

We willen samen onderwijs vorm geven

  • waar het leren boeiend (betrokkenheid) is en in een aangename omgeving plaats vindt (welbevinden);
  • waar kinderen èn medewerkers zich aan de grens van hun kunnen bewegen en voortdurend op zoek zijn naar het verleggen van hun grenzen, naar nieuwe uitdagingen;
  • waar respectvol en duurzaam omgaan met elkaar en de omgeving elke dag wordt waargemaakt (verbondenheid).

We streven naar onderwijs

  • waar verbeeldingskracht, creativiteit en exploratiedrang onderdelen zijn van de dagelijkse gang van zaken;
  • waar men kan leren uit fouten en groeien naar eigen tempo;
  • waar zelfsturing én sociale competenties de meeste aandacht krijgen;
  • waar sterktes en talenten van kinderen worden gezien, waar we uitgaan van wat een kind wél kan. 

De Oase is een katholieke basisschool. We handelen vanuit de normen en waarden ontleend aan de christelijke traditie.
We gebruiken wekelijks verhalen uit de bijbel als spiegel en we organiseren vieringen met alle leerlingen van de school. Ouders zijn van harte welkom bij deze vieringen.