Op De Oase stellen we de ontwikkeling van het kind centraal.
Al onze activiteiten, verbeterplannen en communicatie zijn hierop gericht.
Samen met de ouders èn met het kind zelf werken we vanuit de driehoeksrelatie om het kind een zo groot mogelijke ontwikkelruimte te bieden.

De school heeft een visie op brede vorming en ontwikkeling van leerlingen.
Dit wordt zichtbaar in het aanbod, in de expertise van het team en in de manier waarop we de ontwikkeling van leerlingen volgen.
Het bewegings-, kunst- en muziekonderwijs wordt op De Oase vooral door vakspecialisten verzorgd.
Het zijn serieuze vormgingsgebieden, geen ‘vakken onder de streep'. Zie ook 'Muziek- en kunstonderwijs'