Leerlingen zitten op school om zich te ontwikkelen.

Veiligheid, dat wil zeggen de ruimte krijgen je zelf te kunnen en mogen zijn, is een voorwaarde voor optimale ontwikkeling.
Onze school is niet alleen de plek waar kinderen lesstof leren, maar ook de plek waar kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten
en waar zij kennismaken met de samenleving en met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.
Tijdens dit kennismaken willen wij de leerlingen zoveel als mogelijk is ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om op te groeien als een kansrijk burger.

Samenwerking met ouders is hierbij van belang. Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen,
als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op kunnen stellen, zich kunnen ontwikkelen en zich gezien en gehoord voelen.
Ook onze ouders moeten zich veilig kunnen voelen binnen onze school. Hiertoe voeren we veiligheidsbeleid.
Dit beleid is gericht op zowel de fysieke als de sociale veiligheid van leerlingen, medewerkers èn ouders.

Regelmatig, minimaal één keer per jaar, monitoren we de sociale veiligheid van de leerlingen, waaronder het welbevinden.
We werken met verschillende protocollen om de veiligheid te optimaliseren.