Voor elk kind moet er in ons onderwijs een uitdaging zitten.
Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat ze doen.
Dit komt terug in het door ons gebruikte GIP-model. Een logisch vervolg hierop is Opbrengst Gericht Werken (OGW).

OGW is een middel om te zorgen dat een leerkracht het beste uit de leerling naar boven weet te halen,
door het onderwijs op een passende manier aan te bieden.
Uit onderzoek blijkt dat door opbrengstgericht werken leerprestaties van leerlingen stijgen en dat de effectiviteit van het onderwijs verbetert.

Om het lesaanbod op De Oase goed aan te laten sluiten bij het niveau van een leerling,
richten wij ons op de leerresultaten en op het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling.
Het is daarom van belang om een leerling goed in beeld te hebben.
Dit doen wij door te werken met groepsoverzichten en groepsplannen.
Een groepsoverzicht geeft de leerkracht informatie over de leerling en zijn resultaten,
maar ook over zijn werkhouding, sociaal emotioneel welbevinden en zijn onderwijsbehoeften.
Met deze informatie maakt de leerkracht een groepsplan voor een aantal vakgebieden zoals, spelling, rekenen en lezen.
Per groepsplan staat aangegeven welke instructievorm en welk niveau van instructie een leerling per vakgebied nodig heeft.

Groepsoverzichten en de groepsplannen worden twee keer per jaar, na elke Cito-afname, in januari en in juni, gemaakt.
Een groepsplan kan op elke gewenst moment grond van de resultaten en de ervaringen van de leerkracht aangepast worden.