Het team van De Oase 'management' bestaat in schooljaar 2021-2022 uit de volgende medewerkers:

              
Femy Verspaandonk René Meeuwisse Adam Altena

intern begeleider locatieleider (adjunct-directeur) directeur