Op De Oase zijn verschillende ouders actief. Dat gebeurt op veel verschillende manieren: als klassenouder, leesouder, flitsouder, luizenpluizer, vervoersouder of een andere manier waarbij hulp geboden wordt aan de leerkracht, bijvoorbeeld door mee te gaan als begeleider bij een excursie naar de bibliotheek of het museum.

Er zijn ook ouders die zich op een andere manier inzetten voor de school:

De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met een groot scala aan beleidszaken die met de school te maken hebben.

De Ouderraad ondersteunt de school bij verschillende activiteiten, meestal met een feestelijk karakter.

De Stichting Vrienden van De Oase probeert extra financiële middelen te genereren voor de school, waardoor er extra activiteiten kunnen worden georganiseerd, die anders niet mogelijk zouden zijn.