Veel sectoren hebben te maken met bezuinigingen. Ook de overheid, en daarmee De Oase, merkt dit. Ondanks het feit dat we met de ons toegekende budgetten veel voor de leerlingen kunnen doen, merken ook wij dat er, vanaf 2012, door allerhande bezuinigingen andere tijden aankomen. Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden is in 2012 Stichting Vrienden van De Oase opgericht.


Wat betekent dit concreet?
Met een extra bijdrage van de ouders en/of sponsoring door organisaties / bedrijven van buitenaf, kunnen wij activiteiten die vanwege de bezuinigingen wegvallen of al eerder zijn weggevallen, toch aanbieden aan de leerlingen.


Welke activiteiten?
De Stichting financiert groepstrainingen EHBO en bekostigd de materialen van de moestuintjes. 
In de bijlage vindt u meer informatie over de mogelijke bestedingen.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen u om, naast de ouderbijdrage, een extra bijdrage te doen. Tevens vragen we u om in uw directe omgeving (bevriende bedrijven, opa's, oma's, en andere belangstellenden) te zoeken naar mogelijkheden om extra budget te genereren voor De Oase.

Hoe kan ik 'Vriend' worden en een bedrag overmaken?
Dit is heel eenvoudig u kunt uw gift storten op: rekeningnummer NL62 INGB 0007 1868 95 t.n.v. Stichting Vrienden van De Oase te Den Haag. ANBI De Stichting Vrienden van de Oase heeft van de Belastingdienst een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Graag willen wij u hierbij nader informeren over de voordelen van een ANBI-status:

  • De Stichting hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw gift of uitkering.
  • Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. De giften zijn te onderscheiden in gewone en periodieke giften:
  • Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Aangezien de Stichting een ANBI-status heeft, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
  • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Uw gift is een periodieke gift als u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris en u regelmatig (minstens 1 keer per jaar en minimaal 5 jaar achter elkaar) bedragen overmaakt naar de Stichting. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst of naar een van onze bestuursleden. De ANBI status brengt verplichtingen met zich mee o.a. betreffende het doel en transparantie van de Stichting Vrienden van De Oase.

Graag verwijzen wij u door naar de volgende bijlages. Meer informatie Deelnemen aan de Stichting is uiteraard volledig vrijblijvend. Per mail, in de Infoase en via de website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en natuurlijk de resultaten. Bent u geïnteresseerd maar wilt u meer informatie? Dan verwijzen u graag naar de bijlage. Natuurlijk kunt u ook een email sturen aan de directie